Simply The Best button_4

Rezervacije

    Molimo sve upite i rezervacije smještaja pošaljite na e-mail: prodaja1@slavonija-gem.eu

    Nakon što odjel prodaje zaprimi Vaš upit, kontaktirati će Vas u najkraćem mogućem vremenu.

    Rezervacije će biti pravovaljane  nakon e-mail potvrde.